Přírodovědné předměty

Khanova škola – https://khanovaskola.cz/

Matematika – http://machu.euweb.cz/mat.html

Tvorba grafů – https://www.desmos.com/calculator

Anatomie lidského těla – http://bodybrowser.googlelabs.com

Chemie - laboratorní technika – http://lat.zshk.cz

Úprava obrázků on-line – http://www.pixlr.com/editor


Ċ
Jakub Fabian,
31. 8. 2014 4:22