Interní dokumenty a formuláře

Pro studující a jejich zákonné zástupce

Žádost o uvolnění z vyučování nezletilého žáka   PDF

Žádost o uvolnění z vyučování zletilého žáka  PDF

Žádost o pravidelné uvolňování z vyučování nezletilého žáka   PDF

Žádost o pravidelné uvolňování z vyučování zletilého žáka  PDF

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy nezletilého žáka  PDF

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy zletilého žáka  PDF


Žádost obecná (dle ČSN 01 6910)   RTF

 

Pro zaměstnance (umístěny v intranetu pro zaměstnance)

Organizace školních akcí
Udělení výchovných opatření
Materiály k výuce (tematické plány, hodnocení prací, ...)
Výkazy související s pracovní dobou (výkaz práce, pracovní cesta, ...)