IS Bakaláři
Naše škola vede (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a v rozsahu daném § 28 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění) o svých žácích evidenci pomocí systému pro administrativu školy s názvem Bakaláři.


Pokud jste zapomněli své heslo, nebo jste zatím žádné heslo neobdrželi, můžete si o něho zažádat - viz obrázek:

obr. vyžádání hesla