KPS

Zemní práce (autor: Přibylová Gabriela)
Zakládání objektů (autor: Přibylová Gabriela)
Svislé nosné konstrukce (autor: Přibylová Gabriela)
Otvory v konstrukcích a jejich výplně (autor: Přibylová Gabriela)
Komínová tělesa a ventilační průduchy (autor: Přibylová Gabriela)
Svislé nenosné konstrukce – příčky (autor: Přibylová Gabriela)
Vodorovné nosné konstrukce – stropy (autor: Přibylová Gabriela)
Vodorovné nenosné konstrukce - podlahy (autor: Přibylová Gabriela)
Vertikální komunikace v budovách (autor: Přibylová Gabriela)
Převislé a ustupující konstrukce (autor: Přibylová Gabriela)
Zastřešení budov – sklonité střechy (autor: Přibylová Gabriela)
Zastřešení budov - ploché střechy (autor: Přibylová Gabriela)
Pokrývačské a klempířské práce (autor: Přibylová Gabriela)
Izolace (autor: Přibylová Gabriela)
Technická zařízení budov (autor: Přibylová Gabriela)
Poruchy a rekonstrukce objektů (autor: Přibylová Gabriela)
Typologie bytových a občanských staveb (autor: Přibylová Gabriela)
Konstrukční systémy budov (autor: Přibylová Gabriela)
Opakování - Křížovka (průřez pojmy) (autor: Přibylová Gabriela)
Opakování - vyberte, které výrazy mezi sebe nepatří a proč (autor: Přibylová Gabriela)


ÚLOŽIŠTĚ: https://drive.google.com/folderview?id=0B3e6RUspdo3pMXNoWjBKeHVxdWM