FYZ

Převody jednotek (autor: Havrdová Lucie)
Jednotky používané v zahraničí (autor: Havrdová Lucie)
Slovní úlohy o pohybu (autor: Havrdová Lucie)
Pohyb po kružnici (autor: Havrdová Lucie)
Komplexní úloha o pohybu (autor: Havrdová Lucie)
Kinematika (autor: Havrdová Lucie)
Dynamika (autor: Havrdová Lucie)
Jednoduché stroje (autor: Havrdová Lucie)
Gravitační pole Země (autor: Havrdová Lucie)
Pohyby v homogen.gravitačním poli (autor: Havrdová Lucie)
Mechanická práce a energie (autor: Havrdová Lucie)
Mechanika tuhého tělesa (autor: Havrdová Lucie)
Určení těžiště rovinných útvarů (autor: Havrdová Lucie)
Archimedes ze Syrakus (autor: Havrdová Lucie)
Statika tekutin (autor: Havrdová Lucie)
Dynamika tekutin (autor: Havrdová Lucie)
Mechanika (autor: Havrdová Lucie)
Historické fyzikální úlohy (autor: Havrdová Lucie)
Riskuj - historie fyziky (autor: Havrdová Lucie)
Physics in English (autor: Havrdová Lucie)

Termika (autor: Havrdová Lucie)
(autor: Havrdová Lucie)
Změna vnitřní energie těles (autor: Havrdová Lucie)
Plyny (autor: Havrdová Lucie)
Tepelné motory (autor: Havrdová Lucie)
Pevné látky (autor: Havrdová Lucie)
Kapaliny (autor: Havrdová Lucie)
Změna skupenství (autor: Havrdová Lucie)
Vlhkost vzduchu (autor: Havrdová Lucie)
Molekulová fyzika (autor: Havrdová Lucie)
Světlo a jeho vlastnosti (autor: Havrdová Lucie)
Zákon odrazu a lomu (autor: Havrdová Lucie)
Zobrazení zrcadly (autor: Havrdová Lucie)
Zobrazení čočkami (autor: Havrdová Lucie)
Optické přístroje (autor: Havrdová Lucie)
Fotometrie (autor: Havrdová Lucie)
Elektromagnetické záření (autor: Havrdová Lucie)
Optika (autor: Havrdová Lucie)
Fyzikální veličiny, vztahy (autor: Havrdová Lucie)
Základní fyzikální pojmy (autor: Havrdová Lucie)

Elektrický náboj (autor: Hylský Josef)
Kondenzátor (autor: Hylský Josef)
Vodiče a izolanty (autor: Hylský Josef)
Ohmův zákon (autor: Hylský Josef)
Elektrické obvody (autor: Hylský Josef)
Výkon elektrického proudu a Joulovo teplo (autor: Hylský Josef)
Polovodiče (autor: Hylský Josef)
Dioda (autor: Hylský Josef)
Oerstedův pokus (autor: Hylský Josef)
Elektromagnet (autor: Hylský Josef)
Elektromagnetická indukce (autor: Hylský Josef)
Vlastní indukce (autor: Hylský Josef)
Trojfázový generátor (autor: Hylský Josef)
Transformátor (autor: Hylský Josef)
Elektrárny (autor: Hylský Josef)
Popis mechanického kmitání (autor: Hylský Josef)
Rezonance (autor: Hylský Josef)
Druhy mechanického vlnění (autor: Hylský Josef)
Vlastnosti zvuku (autor: Hylský Josef)
Hlas (autor: Hylský Josef)


ÚLOŽIŠTĚ: https://drive.google.com/folderview?id=0B3e6RUspdo3pSDVpb3VHYjFjbmc