CJL

Literární teorie – výstavba prozaického textu (autor: Francová Kateřina)
Literární teorie – výstavba básnického textu (autor: Francová Kateřina)
Literární teorie – výstavba dramatického textu (autor: Francová Kateřina)
Literární teorie - figury (autor: Francová Kateřina)
Literární teorie – obrazná pojmenování tropy (autor: Francová Kateřina)
Literární teorie – literární žánry (epické) I. (autor: Francová Kateřina)
Literární teorie – prozaické žánry I. (autor: Francová Kateřina)
Literární teorie – prozaické žánry II. (autor: Francová Kateřina)
Literární teorie – literární žánry (lyrické) (autor: Francová Kateřina)
Literární teorie – literární žánry (dramatické) (autor: Francová Kateřina)
Práce s literárním textem - Renesance (autor: Zálišová Lea)
Práce s literárním textem - Klasicismus (autor: Zálišová Lea)
Práce s literárním textem - Romantismus (autor: Zálišová Lea)
Práce s literárním textem – Erben - Kytice (autor: Zálišová Lea)
Práce s literárním textem - Němcová (autor: Zálišová Lea)
Práce s literárním textem – Realistické drama (autor: Zálišová Lea)
Práce s literárním textem – Detektivní žánr (autor: Zálišová Lea)
Práce s literárním textem - Olbracht (autor: Zálišová Lea)
Práce s literárním textem – Osvobození divadlo (autor: Zálišová Lea)
Práce s literárním textem – Absurdní drama (autor: Zálišová Lea)
Práce s literárním textem - Hrabal (autor: Zálišová Lea)
Práce s literárním textem - Pavel (autor: Zálišová Lea)
Práce s literárním textem - Viewegh (autor: Zálišová Lea)
Práce s literárním textem – Národní obrození (autor: Zálišová Lea)
Práce s literárním textem - Komenský (autor: Zálišová Lea)
Práce s literárním textem - Realistické drama - Stroupežnický (autor: Zálišová Lea)
Práce s literárním textem - Neruda (autor: Zálišová Lea)
Práce s literárním textem - Hemingway (autor: Zálišová Lea)
Práce s literárním textem - Poláček (autor: Zálišová Lea)
Hra : Indicie ti napoví (autor: Zálišová Lea)
Hra : Cesta kolem světa za literaturou (autor: Zálišová Lea)
Práce s literárním textem – Divadlo Járy Cimrmana (autor: Zálišová Lea)

Jazykové skupiny - indoevropské jazyky (autor: Francová Kateřina)
Slovanské jazyky (autor: Francová Kateřina)
Útvary národního jazyka - dialekt (autor: Francová Kateřina)
Lexikologie - slovní zásoba z hlediska stylistického (autor: Francová Kateřina)
Lexikologie - homonyma, synonyma, antonyma (autor: Francová Kateřina)
Lexikologie - nepřímá pojmenování, expresívní pojmenování (autor: Francová Kateřina)
Syntax - větné členy I. (autor: Francová Kateřina)
Syntax - větné členy II. (autor: Francová Kateřina)
Syntax - tvoření vět podle syntaktického vzorce (autor: Francová Kateřina)
Syntax - odchylky od pravidelné větné stavby (autor: Francová Kateřina)
Syntax - řeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá, polopřímá (autor: Francová Kateřina)
Syntax - věty s polovětnými konstrukcemi (autor: Francová Kateřina)
Funkční styly spisovného jazyka (autor: Francová Kateřina)
Slohové postupy (autor: Francová Kateřina)
Práce s neuměleckým textem - styl prostě sdělovací (autor: Francová Kateřina)
Práce s neuměleckým textem - styl publicistický I. (autor: Francová Kateřina)
Práce s neuměleckým textem - styl publicistický II. (autor: Francová Kateřina)
Práce s neuměleckým textem - styl odborný I. (autor: Francová Kateřina)
Práce s neuměleckým textem - styl odborný II. (autor: Francová Kateřina)
Práce s neuměleckým textem - styl administrativní I. (autor: Francová Kateřina)
Práce s neuměleckým textem – styl administrativní II. (autor: Francová Kateřina)
Práce s neuměleckým textem - styl řečnický (autor: Francová Kateřina)
Způsoby obohacování slovní zásoby (autor: Zálišová Lea)
Krátké informační útvary (autor: Zálišová Lea)
Stavba souvětí (autor: Zálišová Lea)
Čárka ve větě jednoduché (autor: Zálišová Lea)
Úvod do publicistiky (autor: Zálišová Lea)
Psaní i/y (autor: Zálišová Lea)
Souhláskové skupiny (autor: Zálišová Lea)
Předložky a předpony s/z (autor: Zálišová Lea)
Jak psát velká písmena (autor: Zálišová Lea)
Jak psát velká písmena u zeměpisných názvů (autor: Zálišová Lea)


ÚLOŽIŠTĚ: https://drive.google.com/folderview?id=0B8tjcVKkN0nOTkUtTFRWSWxQM1U