CHE

Chemické látky, částicové složení látek (autor: Košťálová Helena)
Molekuly, chemická vazba (autor: Košťálová Helena)
Chemické reakce, chemické rovnice (autor: Košťálová Helena)
Výpočty dle chemických rovnic (autor: Košťálová Helena)
Názvosloví anorganických sloučenin (autor: Košťálová Helena)
Vodík (autor: Košťálová Helena)
Kyslík (autor: Košťálová Helena)
Vápník (autor: Košťálová Helena)
Vápenec a jeho produkty ve stavebnictví (autor: Košťálová Helena)
Železo (autor: Košťálová Helena)
Měď, zinek (autor: Košťálová Helena)
Hliník, olovo (autor: Košťálová Helena)
Vlastnosti atomu uhlíku (organické sloučeniny) (autor: Košťálová Helena)
Uhlovodíky - rozdělení, charakteristika skupin (autor: Košťálová Helena)
Uhlovodíky - názvosloví (autor: Košťálová Helena)
Uhlovodíky - přehled významných uhlovodíků (autor: Košťálová Helena)
Sacharidy (autor: Košťálová Helena)
Lipidy (autor: Košťálová Helena)
Bílkoviny (autor: Košťálová Helena)
Ropa, zemní plyn, uhlí (autor: Košťálová Helena)


ÚLOŽIŠTĚ: https://drive.google.com/folderview?id=0B3e6RUspdo3pcUZrYkhjWkwtWlE