CADS

AutoCad

Určete druhy a tloušťky čar ve stavebních výkresech (autor: Přibylová Gabriela)
Zakreslování oken – půdorysy (autor: Přibylová Gabriela)
Zakreslování oken – řezy (autor: Přibylová Gabriela)
Zakreslování dveří - půdorysy (autor: Přibylová Gabriela)
Zakreslování dveří – řezy (autor: Přibylová Gabriela)
Kótování oken a dveří (autor: Přibylová Gabriela)
Zakreslování oken a dveří - pohledy (autor: Přibylová Gabriela)
Kótování výkresu (autor: Přibylová Gabriela)
Popisy (druhy písma, výška, místností, odkazy, poznámky) (autor: Přibylová Gabriela)
Zakreslování stropů (autor: Přibylová Gabriela)
Zakreslování schodiště (autor: Přibylová Gabriela)
Zakreslování krovů (autor: Přibylová Gabriela)
Zakreslování plochých střech (autor: Přibylová Gabriela)
Zakreslování základů (autor: Přibylová Gabriela)
Zakreslování výkopů (autor: Přibylová Gabriela)
Řezy (autor: Přibylová Gabriela)
Pohledy (autor: Přibylová Gabriela)
Situace (autor: Přibylová Gabriela)
Doplňte chybějící do výkresu (autor: Přibylová Gabriela)
Opravte chyby ve výkresu (autor: Přibylová Gabriela)


ÚLOŽIŠTĚ: https://drive.google.com/folderview?id=0B3e6RUspdo3pMzQxWjNyei1Iakk