Digitální učební materiály

Od 16. července 2012 do 17. července 2014 realizovala naše škola projekt "Nebuďme dobří, buďme ještě lepší", který byl součástí výzvy MŠMT s názvem "EU peníze středním školám". V rámci tohoto projektu vytvářeli naši vyučující digitální výukové materiály prostřednictvím různého software s tím, že byl kladen důraz na interaktivitu a maximální zapojení žáka do procesu vzdělávání.

Materiály publikované na těchto stránkách jsou zčásti DUMy vytvořené našimi vyučujícími, ale jsou zde též zpřístupněny některé volně dostupné materiály z jiných webů, které jsou tematicky příbuzné.


DUMy (Digitální Učební Materiály) jsou v současnosti skladovány v rámci České republiky na různých místech, a tak vám nabídnu odkazy alespoň na několik nejznámějších:

obr. plakat 1.5